شرکت خدمات بازرگانی فنی آذرتام به شماره ثبت 129838 با سابقه بیش از بیست سال فعالیت در زمینه واردات ،توزیع و فروش محصولا ت برترین تولید کنندگان ابزار آلات صنعتی اروپا تجربه حضور در بازارهای صنعتی ایران را داشته و همواره سعی نموده بهبود کیفیت محصول و رضایت مشتری را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد در مسیر این حرکت با ارائه کالاها و خدمات متمایز در زمینه ابزارهای صنعتی و دستگاههای صنعتی با ایجاد ترکیب مناسبی از کیفیت ، دسترسی به موقع و خدمات مناسب و قیمت به رضایت مشتری خود فکر نموده است و همواره استفاده از تکنولوژی های روز صنعت و فن آوری اطلاعات به عنوان زیر مجموعه اهداف خود بهره گرفته، لذا ابزار ها و دستگاههایی که معرفی در ذیل گردیده جهت بهبود و عملکرد صنعت و صنعتگران و گزینه مطمئنی برای آنانی که بدنبال بهبود و کیفیت محصولات صنعتی ایران هستند می باشد در این راستا جهت آشنایی بیشتر مشتریان با فعالیت های شرکت آذرتام به اختصار زمینه فعالیت این شرکت ارائه میگردد تهیه و توزیع انواع دستگاه وایرکات غربی و شرقی و لوازم مصرفی مانند سیم وایرکات ، رزین فیلتر ، قطعات یدکی مربوطه (OSG) ژاپن، (Tschorn) تهیه و توزیع انواع ابزار برشی از منابع معتبر مانند (Carif) و ایتالیا (Pilana) تهیه و توزیع انواع دستگاههای اره نواری و اره های مصرفی از شرکت های

Copyright © 2018 AZARTAM Co.,Ltd.

Designed by SalAR

شرکت خدمات بازرگانی فنی آذرتام به شماره ثبت 129838 با سابقه بیش از بیست سال فعالیت در زمینه واردات ،توزیع و فروش محصولا ت برترین تولید کنندگان ابزار آلات صنعتی اروپا تجربه حضور در بازارهای صنعتی ایران را داشته و همواره سعی نموده بهبود کیفیت محصول و رضایت مشتری را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد در مسیر این حرکت با ارائه کالاها و خدمات متمایز در زمینه ابزارهای صنعتی و دستگاههای صنعتی با ایجاد ترکیب مناسبی از کیفیت ، دسترسی به موقع و خدمات مناسب و قیمت به رضایت مشتری خود فکر نموده است و همواره استفاده از تکنولوژی های روز صنعت و فن آوری اطلاعات به عنوان زیر مجموعه اهداف خود بهره گرفته، لذا ابزار ها و دستگاههایی که معرفی در ذیل گردیده جهت بهبود و عملکرد صنعت و صنعتگران و گزینه مطمئنی برای آنانی که بدنبال بهبود و کیفیت محصولات صنعتی ایران هستند می باشد در این راستا جهت آشنایی بیشتر مشتریان با فعالیت های شرکت آذرتام به اختصار زمینه فعالیت این شرکت ارائه میگردد تهیه و توزیع انواع دستگاه وایرکات غربی و شرقی و لوازم مصرفی مانند سیم وایرکات ، رزین فیلتر ، قطعات یدکی مربوطه (OSG) ژاپن، (Tschorn) تهیه و توزیع انواع ابزار برشی از منابع معتبر مانند (Carif) و ایتالیا (Pilana) تهیه و توزیع انواع دستگاههای اره نواری و اره های مصرفی از شرکت های
شرکت خدمات بازرگانی فنی آذرتام به شماره ثبت 129838 با سابقه بیش از بیست سال فعالیت در زمینه واردات ،توزیع و فروش محصولا ت برترین تولید کنندگان ابزار آلات صنعتی اروپا تجربه حضور در بازارهای صنعتی ایران را داشته و همواره سعی نموده بهبود کیفیت محصول و رضایت مشتری را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد در مسیر این حرکت با ارائه کالاها و خدمات متمایز در زمینه ابزارهای صنعتی و دستگاههای صنعتی با ایجاد ترکیب مناسبی از کیفیت ، دسترسی به موقع و خدمات مناسب و قیمت به رضایت مشتری خود فکر نموده است و همواره استفاده از تکنولوژی های روز صنعت و فن آوری اطلاعات به عنوان زیر مجموعه اهداف خود بهره گرفته، لذا ابزار ها و دستگاههایی که معرفی در ذیل گردیده جهت بهبود و عملکرد صنعت و صنعتگران و گزینه مطمئنی برای آنانی که بدنبال بهبود و کیفیت محصولات صنعتی ایران هستند می باشد در این راستا جهت آشنایی بیشتر مشتریان با فعالیت های شرکت آذرتام به اختصار زمینه فعالیت این شرکت ارائه میگردد تهیه و توزیع انواع دستگاه وایرکات غربی و شرقی و لوازم مصرفی مانند سیم وایرکات ، رزین فیلتر ، قطعات یدکی مربوطه (OSG) ژاپن، (Tschorn) تهیه و توزیع انواع ابزار برشی از منابع معتبر مانند (Carif) و ایتالیا (Pilana) تهیه و توزیع انواع دستگاههای اره نواری و اره های مصرفی از شرکت های
شرکت خدمات بازرگانی فنی آذرتام به شماره ثبت 129838 با سابقه بیش از بیست سال فعالیت در زمینه واردات ،توزیع و فروش محصولا ت برترین تولید کنندگان ابزار آلات صنعتی اروپا تجربه حضور در بازارهای صنعتی ایران را داشته و همواره سعی نموده بهبود کیفیت محصول و رضایت مشتری را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد در مسیر این حرکت با ارائه کالاها و خدمات متمایز در زمینه ابزارهای صنعتی و دستگاههای صنعتی با ایجاد ترکیب مناسبی از کیفیت ، دسترسی به موقع و خدمات مناسب و قیمت به رضایت مشتری خود فکر نموده است و همواره استفاده از تکنولوژی های روز صنعت و فن آوری اطلاعات به عنوان زیر مجموعه اهداف خود بهره گرفته، لذا ابزار ها و دستگاههایی که معرفی در ذیل گردیده جهت بهبود و عملکرد صنعت و صنعتگران و گزینه مطمئنی برای آنانی که بدنبال بهبود و کیفیت محصولات صنعتی ایران هستند می باشد در این راستا جهت آشنایی بیشتر مشتریان با فعالیت های شرکت آذرتام به اختصار زمینه فعالیت این شرکت ارائه میگردد تهیه و توزیع انواع دستگاه وایرکات غربی و شرقی و لوازم مصرفی مانند سیم وایرکات ، رزین فیلتر ، قطعات یدکی مربوطه (OSG) ژاپن، (Tschorn) تهیه و توزیع انواع ابزار برشی از منابع معتبر مانند (Carif) و ایتالیا (Pilana) تهیه و توزیع انواع دستگاههای اره نواری و اره های مصرفی از شرکت های